Våre leietakere

Leietakere pr. mars 2021:

 • Kryptovault AS, datasenter
 • Fagbokforlaget AS, lager
 • Palle, Karm og Kassefabrikken AS, lager
 • Mesta AS (Elektro), kontorer og lager
 • Textile Services AS, kontorer og laboratorium
 • Care Produksjon AS, produksjon og lager
 • NORCE Norwegian Research Centre AS, lager m.m.
 • Dale Strongmanklubb, treningsrom
 • Ulfs Renhold og Vaktmester, lager
 • Rørlegger Dag Seim, lager
 • TOVI Elektro AS, kontor og lager
 • Telia Sonera Norge AS, uteareal