Våre leietakere

Leietakere pr. september 2022:

 • Kryptovault AS, datasenter
 • Fagbokforlaget AS, lager
 • Palle, Karm og Kassefabrikken AS, lager
 • Daletec AS, kontorer og laboratorium
 • BELAM Riga Norge NUF, kontorer og lager
 • NORCE Norwegian Research Centre AS, lager m.m.
 • Dale Strongmanklubb, treningsrom
 • Ulfs Renhold og Vaktmester, lager
 • TOVI Elektro AS, kontor og lager
 • Telia Towers Norway AS, uteareal
 • Fenne Maskin, uteareal