Om Dale Fabrikker

Dale Fabrikker AS er lokalisert på Dale i Vaksdal kommune i Vestland fylke. Selskapet ble etablert i 1879 som en betydelig tekstilprodusent. På det meste arbeidet mer enn 1.100 mennesker ved bedriften. Tekstilproduksjonen er nå avviklet i selskapets lokaler. Dale Fabrikker er et heleid datterselskap av Chr. Bjelland & Co. AS som har sitt hovedkontor i Oslo.

Dale Fabrikker er nå hovedsakelig et eiendomsselskap som har ca. 35.000 kvm eiendomsmasse samt store tomtearealer. Selskapet har også har sikker tilgang på betydelige ferskvannsressurser av høy kvalitet (inntil 1.080 m3 / time) og en infrastruktur som bl.a. gir stabil strømtilførsel gjennom egne strømkabler fra Statkrafts høyspentnett. Dette kan tilføre eiendommen store strømvolumer ved behov og kapasiteten på nåværende kabler er ca 25 MW. Dale Fabrikker fikk sommeren 2019 konsesjon på ytterligere 20 MW på 132 KV spenning og vil legge og eie høyspentkabel fra BKKs nettstasjon til selskapets eiendom (ca. 950 meter) og forestå nedtransformering til lavspent strøm.

Dale Fabrikker ligger ca. én times kjøretid fra Bergen (60 km) i retning mot Voss (40 km). Europavei 16 går gjennom Dale, ca. 300 meter fra Dale Fabrikker. Bergensbanen har stoppested på Dale og det er gangavstand (ca. 600 meter) fra selskapets lokaler til jernbanestasjonen. Det er ca. 7 km til nærmeste havn som er på Stanghelle.

Bygningsmassen er oppført over tid i perioden 1879 til 2005 og består av flere sammenhengende bygninger som blant annet omfatter:

 • Administrasjonsfasiliteter (kontorer, kantine, konferanserom, arkiv etc.)

 • Lager

 • Produksjonshaller

Bygningene er over flere plan og hovedsakelig plassbygget med støpte dekker, betong og stålsøyler. Fasaden består av mur og betongkonstruksjoner som er pusset opp innvendig og utvendig. Fasadene er malt. Det er rikelig med parkeringsplasser på eiendommen.

Tekniske fasiliteter og infrastruktur:

 • Strømuttak i alle produksjons- og lagerlokaler som kan transformeres opp og ned for påkrevd spenning

 • Fiberbredbånd (100 Mbit/s)

 • Ventilasjonsanlegg

 • Uttak for trykkluft i alle produksjonslokaler

 • Komplett sprinkleranlegg

 • Lasse- og losseramper for lastebiler

 • Epoxygulv i produksjonsområder

 • Heis med kapasitet på 2,5 tonn

 • Branndører og brannsikring

Kontaktperson:

 

Om Dale i Vaksdal Kommune


Vaksdal kommune har ca. 4.100 innbyggere og er arealmessig den 5. største i det tidligere Hordaland fylke. I følge SSB er det netto utpendling fra kommunen på ca. 400 yrkesaktive. Det er derfor naturlig å anta at det er god tilgang på arbeidskraft i kommunen.

Landskapet i kommunen varierer fra høyfjell og daler til fjordlandskap. Vaksdal er et drømmemål for enhver friluftselsker. Fjorder og vann byr på et rikt fiske og det er muligheter for endeløse turer i fjellet både sommer og vinter.

Det bor ca. 1.100 personer på Dale hvor kommuneadministrasjonen er lokalisert. Rådhuset ligger et steinkast fra Dale Fabrikker.

E 16 går gjennom Dale og Bergensbanen har stoppested på Dale.

Stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan (2018-2029) ble lagt fram 5. april 2017, se

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/

Denne inneholder utbygging av ny vei og dobbeltsporet jernbanetrasé fra Arna til Stanghelle (som er 7 km fra Dale). Når prosjektet («K5») er gjennomført vil reisetiden Dale - Bergen bli betydelig redusert. K5 legger til grunn en løsning der infrastrukturen stort sett legges i tunnel med korte dagsoner for stasjoner og kryss. På sikt forventes det at prosjektet forlenges med utbygging av strekningen Stanghelle – Voss.

Prosjektet E16 Stanghelle – Arna omfatter bygging av tofelts veg mellom Stanghelle og Trengereid/ Romslo. Fra Romslo til Arna skal det bygges firefelts veg. Total veglengde er om lag 30 km. Det legges opp til en helhetlig løsning for veg og jernbane med felles planlegging og utbygging. Prosjektet er fullfinansiert i andre planperiode (2023-2029). Regjeringen vil se på mulighetene for å fremskynde oppstart av prosjektet. Den mest aktuelle løsningen er å bygge veg og bane uavhengig av hverandre på strekningen Arna - Trengereid. Mellom Trengereid og Stanghelle må veg og bane bygges samtidig for å kunne etablere felles rømningsmulighet. Det kan bli aktuelt å foreta mindre utbedringer/ skredsikring på strekningen E16 Voss – Arna i første del av planperioden (2018-2023) innenfor midlene avsatt til skredsikring på riksveg.

Vaksdal Næringsselskap AS er opprettet for å fremme næringsutvikling i kommunen. For mer informasjon se http://www.vaksdal.kommune.no/vaksdal-naeringsselskap-as.316398.nn.html

Mer informasjon om Vaksdal kommune finner man på http://www.vaksdal.kommune.no/

For utfyllende tallmateriale om Vaksdal kommune se https://www.ssb.no/kommunefakta/vaksdal

En hjørnesteinsbedrift på Dale er tekstilprodusenten Dale of Norway AS. I tillegg til produksjon og administrasjon har Dale of Norway også sitt fabrikkutsalg på Dale, se http://daleofnorway.com/